Przejdź do treści

Temat: "Modelowanie komputerowe CFD z wymianą ciepła z wykorzystaniem pakietu ANSYS®"

Termin: 25-27 września 2023

Miejsce: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica​

Formuła: Warsztaty stacjonarne w pracowni komputerowej​

Cel warsztatów:

         To już kolejna piąta edycja Letniej Szkoły Energetyki. Po zeszłorocznym modelowaniu przepływów wielofazowych w ramach których uczestnicy nauczyli się modelowania mieszanin płynów i przepływów dyspersyjnych oraz obsługi pakietu ANSYS w tym roku nadal kontynuujemy przygodę z pakietem ANSYS.

Głównym celem tegorocznych warsztatów będzie modelowanie przepływów z wymianą ciepła które są niezwykle istotne i występują praktycznie wszędzie. Uczestnicy warsztatów zapoznają się m. in. z typami warunków brzegowych i początkowych dla zagadnień termicznych, sposobami modelowania konwekcyjnej wymiany ciepła zarówno wymuszonej (laminarnej i turbulentnej) jak i naturalnej oraz wymiany ciepła przez promieniowanie, transportem ciepła w ośrodkach porowatych tworzeniem własnych procedur włączanych do programu ANSYS/Fluent.

Uczestnicy nauczą się jak opracowywać geometrię w SpaceClaim/Discovery, generować siatki w Meshing/Fluent Meshing, modelować zjawiska termiczne w ciałach stałych, cieczach i gazach z wykorzystaniem solwera Fluent. Zgłębią tajniki metod, schematów i tym co znajduje się za kolorowym panelem pakietu ANSYS.

Dodatkową praktyczną implementacją poznanych zagadnień będą przeprowadzone w trakcie warsztatów eksperymenty, które zostaną wykorzystane do walidacji symulacji komputerowych.
Warsztaty skierowane są głównie do doktorantów, którzy mieli niewielki kontakt z oprogramowaniem ANYSYS CFD lub też poznali jedynie podstawy CFD i chcieliby zdobyć nowe umiejętności.

Warsztaty otwarte są również na studentów, pracowników naukowych oraz firm państwowych i prywatnych. Uwaga: Dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z oprogramowaniem przygotowane zostaną animowane tutoriale, aby zapoznać się przed warsztatami z podstawami pakietu ANSYS.

Ze względu na praktyczny charakter warsztatów liczba uczestników jest ograniczona do 24 osób (w tym przewiduje się zarezerwowanie 5 miejsc dla pracowników firm m.in. z sektora energetycznego). Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Pracownia komputerowa jest wyposażona w nowoczesny sprzęt przy czym możliwa będzie również praca na własnych laptopach.

Wykładowcami w tej edycji warsztatów będą pracownicy naukowo-dydaktyczni, z AGH, Politechniki Śląskiej i praktycy z Firmy MESco oraz Symkom, wszyscy na co dzień prowadzący badania z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS lub zawodowo związani z prezentowanymi zagadnieniami.

Tegoroczna V edycja Letniej Szkoły Energetyki to 4 godziny wykładów12 godzin warsztatów praktycznych przy komputerach, pomiary eksperymentalne, spotkania integracyjne i masa satysfakcji.

Serdecznie zapraszamy!  

Organizatorzy:

                            Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Termodynamiki
                            Wydział Energetyki i Paliw, AGH
                            Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej
                            Firma MESco Sp. z o.o.
                            Firma Symkom Sp. z o.o.

Główny Organizator: 

                            dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH
                            Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie
                            Wydział Energetyki i Paliw, Kraków, Al. Mickiewicza 30

Koordynator naukowy: 

                            prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny: 

                            prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki – przewodniczący
                            mgr inż. Klaudia Zwolińska-Glądys – sekretarz   
                            mgr inż. Bartosz Pawela
                            mgr inż. Szymon Wieteska
                            mgr inż. Olushola Olapade             

Wykładowcy:   

                            prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska
                            prof. dr hab. inż. Jacek Smołka, Politechnika Śląska
                            dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
                            dr inż. Ilona Uryga-Bugajska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
                            dr inż. Marcin Moździerz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
                            dr inż. Tomasz Prokop, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
                            dr inż. Maciej Szudarek, Firma Symkom
                            mgr inż. Piotr Eliasz, Firma MESco
                            dr inż. Paweł Bargiel, Firma MESco                           

Informacje Ogólne

Udział w warsztatach jest płatny i wynosi:
studenci: 200,00 PLN za każdy dzień szkolenia
doktoranci: 350,00 PLN za każdy dzień szkolenia
pracownicy uczelni i firm: 2000,00 PLN za całe szkolenie

Opłata pokrywa uczestnictwo w wykładach i warsztatach komputerowych, pomiarach eksperymentalnych, elektroniczną wersję materiałów dydaktycznych, certyfikaty szkolenia danego dnia: Geometria, Siatki, Fluent lub Modelowanie CFD przepływów z wymianą ciepła w ANSYS Fluent, przerwy kawowe, pełny obiad w danym dniu szkoły oraz wspólną kolację, (cena nie obejmuje zakwaterowania).

Chęć uczestnictwa można zgłaszać elektronicznie za pomocą formularza rejestracyjnego lub pisząc maila na adres organizatorów: lse@agh.edu.pl

Ze względu na praktyczny charakter warsztatów liczba uczestników jest ograniczona do 24 osób (w tym przewiduje się zarezerwowanie 5 miejsc dla pracowników firm z sektora energetycznego). Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Do dyspozycji uczestników jest pracownia komputerowa wyposażona w nowoczesny sprzęt. Możliwa będzie również praca na własnych laptopach.

*Program warsztatów może ulec drobniej zmianie, w przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających realizację warsztatów w formie stacjonarnej warsztaty zostaną zrealizowane w formie zdalnej

» Pobierz Program Szkoły


DZIEŃ 1
25 września 2023 (poniedziałek)
GEOMETRIA/SIATKI/SOLVER

9.00-9.30 – Wykład 1 (30 min) Tworzenie Geometrii w ANSYS SPACECLAIM/DISCOVERY – wprowadzenie do programu generującego geometrię, ANSYS SpaceClaim Design Modeler/DISCOVERY – możliwości aplikacyjne i przewaga nad innymi programami, jak wykorzystać moduły do pracy z geometrią – kluczowe narzędzia, automatyzacja w SCDM – parametryzacja i makra (scripting); dr inż. Ilona Uryga-Bugajska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

9.30-9.45 – Przerwa na kawę, podłączenie laptopów

9.45-11.45 – Warsztaty 1 (120 min) ANSYS SPACECLAIM/DISCOVERY – GEOMETRIA – tworzenie geometrii,  modele 2D/3D, operacje na geometrii – wykorzystanie kluczowych funkcji (zakładki Sketch/Design/Assembly etc.),  praca z geometrią CAD – naprawianie i przygotowanie (zakładki Repair/Prepare), parametryzacja i makra – SCDM scripting; dr inż. Ilona Uryga-Bugajska, Akademia Górniczo-Hutnicza

11.45-12.45 – Przerwa na obiad

12.45-13.15 – Wykład 2 (30 min) Generacja siatek Ansys Meshing i Fluent Meshing – metodologia generacji siatek dla metody objętości skończonej; wpływ siatki numerycznej na wyniki symulacji. podstawowe algorytmy generacji siatek; wprowadzenie do omawianego oprogramowania; dr inż. Marcin Moździerz, dr inż. Tomasz Prokop, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

13.15-15.15 – Warsztaty 2 (120 min) Ansys Meshing i Fluent Meshing – SIATKI – generacja siatek w programach Ansys Meshing i Fluent Meshing; użyteczne najważniejsze algorytmy i skuteczne metody pracy; dr inż. Marcin Moździerz, dr inż. Tomasz Prokop, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

15.15-15.30 – Przerwa techniczna

15.30-17.30 – Warsztaty 3 (120 min) ANSYS FLUENT – SOLVER – realizacja obliczeń z wymianą ciepła z wykorzystaniem Ansys Fluent, deklaracja materiałów, warunku brzegowe i początkowe, źródła ciepła, ścianki wielowarstwowe, przegląd dostępnych opcji i schematów, konfiguracja solvera dla zagadnień termicznych stacjonarnych i niestacjonarnych, monitorowanie obliczeń; dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

17.30 – Wręczenie certyfikatów szkolenia – GEOMETRIA, MESHING, FLUENT
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska; dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

19.30-22.00 – Wspólna kolacja w „C.K. Browar” Kraków

 

 

DZIEŃ 2
26 września 2023 (wtorek)
PRZEPŁYW CIEPŁA I

9.00-10.45 – Wykład 3 (45 min) Modelowanie wymiany ciepła w ANSYS Fluent -modelowanie przewodzenia, ścianki złożone, połączenia między elementami, definicja wirtualnej grubości ścian, modelowanie konwekcji wymuszonej (laminarnej i turbulentnej); dr inż. Maciej Szudarek, Symkom

9.45-10.00 – Przerwa na kawę, podłączenie laptopów

10.00-12.30 – Warsztaty 4 (150 min, ANSYS FLUENT) Modelowanie przewodzenia i konwekcji wymuszonej – symulacje stacjonarne i niestacjonarne, laminarne i turbulentne, analizy parametryczne, dobre praktyki w symulacjach wymiany ciepła, analiza wyników; dr inż. Maciej Szudarek, Symkom

12.30-13.30 – Przerwa na obiad

13.30-14.15 – Wykład 4 (45 min) Modelowanie wymiany ciepła w ANSYS Fluent – modelowanie konwekcji naturalnej, definicja warunków brzegowych, deklaracja i konfiguracja materiału, gęstości i temperatura odniesienia, dostępne opcje i modele w tym aproksymacja Boussinesqa; dr inż. Maciej Szudarek, Symkom

14.15-14.30 – Przerwa na kawę, podłączenie laptopów

14.30-16.30 – Warsztaty 5 (120 min, ANSYS FLUENT) Modelowanie konwekcji naturalnej – symulacje stacjonarne i niestacjonarne dla konwekcji naturalnej (laminarnej lub turbulentnej), opcje i możliwości modelowania; dr inż. Maciej Szudarek, Symkom

Eksperyment 1 – wyznaczenie temperatury cieczy w naczyniu po określonym czasie, modelowanie z uwzględnieniem konwekcji naturalnej – porównanie wyników.

16.30-18.00 – Warsztaty 6 (90 min) Wprowadzenie do UDF-ów – czyli jak ułatwić sobie pracę lub wykonać obliczenia gdy nie ma gotowych opcji; prof. dr hab. inż. Jacek Smołka, Politechnika Śląska

18.00 – Wręczenie certyfikatów szkolenia – PRZEPŁYW CIEPŁA I
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska; dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Przedstawiciel Firmy Symkom

19.30-22.00 – Wspólna kolacja …. w kultowym miejscu

 

DZIEŃ 3
27 września 2023 (środa)
PRZEPŁYW CIEPŁA II

9.00-10.30 – Wykład 5 (90 min) Promieniowanie – podstawowe pojęcia, przegląd metod i ich zastosowania, dostępne sposoby modelowania radiacyjnej wymiany ciepłą; prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska

10.30-10.45 – Przerwa na kawę, podłączenie laptopów

10.45-12.00 – Warsztaty 7 (75 min, ANSYS FLUENT) Promieniowanie I – modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych przy zastosowaniu modelu promieniowania Surface to Surface (S2S); mgr inż. Piotr Eliasz, Firma MESco

Eksperyment 2 – chłodzenie gorącej wody w papierowym kubku z uwzględnieniem wymiany ciepła przez promieniowanie (model S2S) .

12.00-13.00 – Przerwa na obiad

13.00-14.00 – Warsztaty 8 (60 min, ANSYS FLUENT) Promieniowanie II – modelowanie promieniowania przy podejściu Discrete Ordinates/Monte Carlo, dostępne opcje, wady zalety, sposoby wykorzystania, przedstawienie solar load model; mgr inż. Piotr Eliasz, Firma MESco

Eksperyment 3 – porównanie propagacji promieniowania w pryzmacie, porównanie wyników pomiarów z symulacjami komputerowymi.

14.00-14.15 – Przerwa na kawę

14.15-15.45 – Warsztaty 9 (90 min, ANSYS FLUENT) Termika w przepływach ściśliwych – modelowanie przepływu hipersonicznego z wykorzystaniem Density-Based-Solver (DBS) w oparciu o model dwutemperaturowy; dr inż. Paweł Bargiel, Firma MESco

15.45-16.00 – Wręczenie certyfikatów szkolenia – PRZEPŁYW CIEPŁA II
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska; dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Przedstawiciel Firmy MESco

 

Organizatorzy:

AGH
Logo_PolSl.svg
PAN
Symkom
Mesco