Przejdź do treści

III Letnia Szkoła Energetyki, 7-9 września 2021: Wprowadzenie do Modelowania Komputerowego CFD z Wykorzystaniem Pakietu ANSYS®

Warsztaty obejmowały krótkie wykłady stanowiące wprowadzenie do teorii przepływów, turbulencji jak i modelowania komputerowego oraz praktyczne zajęcia komputerowe na których uczestnicy pod opieką pracowników naukowych uczyli się rozwiązywać konkretne zagadnienia z użyciem komercyjnego oprogramowania ANSYS®. Warsztaty skierowane były głównie do doktorantów, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z oprogramowaniem CFD lub też poznali jedynie podstawy i chcieliby zdobyć nowe umiejętności.

IV Letnia Szkoła Energetyki, 26-28 września 2022: Modelowanie Komputerowe CFD Przepływów Wielofazowych z Wykorzystaniem Pakietu ANSYS®

Uczestnicy warsztatów zapoznali się m. in. z metodami Volume of Fluid (VOF), modelem Eulerian Multiphase, jak również z modelowaniem fazy dyskretnej: Discrete Phase Model (DPM), Dense Discrete Phase Model (DDPM). Uczestnicy nauczyli się jak tworzyć geometrię w SpaceClaim, generować siatki we Fluent Meshing, modelować przepływy z powierzchnią swobodną, przepływy z cząstkami stałymi (zawiesina) lub przepływy złożone (cieczciecz, cieczgaz) takich płynów jak woda, olej lub powietrze. Praktyczną implementacją poznanych zagadnień były przeprowadzone pomiary eksperymentalne które zostaną wykorzystane do weryfikacji obliczeń.